Budżety Obywatelskie i Konsultacje Społeczne

Narzędzie umożliwiające przeprowadzenie budżetów obywatelskich i konsultacji społecznych w miastach.

System NEST.BudżetObywatelski umożliwia kompleksowe przeprowadzenie procedury Budżetu Obywatelskiego oraz Konsultacji Społecznych. Platforma umożliwia przeprowadznie głosowania w formie papierowej i elektronicznej, a dzięki Modułowi Skanów Masowych Kart Papierowych ustalenie wyników z obydwu form głosowania jest błyskawiczne. Integralną częścią platformy jest moduł prezentacji projektów, które już powstały oraz wiki.BO czyli skarbnica pomysłów i projektów dla mieszkańców.
Aplikacja ma wbudowane wszystkie tryby głosowania, które pojawiły się od początku powstania Budżetu Obywatelskiego w Polsce.
Jest zgodna z ustawą oraz automatyzuje wiele czasochłonnych procesów generując wzrost oszczędności tego wieloetapowego zadania (w papierze do 100%, zasobach i czasie do 80%).


Lista referencyjna wysyłana bezpośrednio do zainteresowanych – prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny.