Nest.vote

Narzędzie umożliwiające wybór trenera, sportowca, zespoł roku w głosowaniu ad-hoc lub czasowym

Platforma Nest.Vote umożliwia zbieranie feedbacku od uczestników eventów masowych (feedback ad-hoc), wydarzeniach czasowych.